Holdvilág-árok

A Pilis egyik legszebb, legvadregényesebb, szűk, kanyonszerű szurdoka a misztikus Holdvilág-árok.

Hidakon, falépcsőkön kanyarog az út, követve, vagy keresztezve a patak útvonalát mintegy 2 km hosszan. Félúton találhatjuk a kiépített Domini-forrást, ahol feltölthetjük víz készleteinket. A szurdok végén található a Remete-barlang. A barlang fölött, majdnem 10 méteres magasságból zúdúl alá a vízesés. A vízesés mellett az úgynevezett Meteor-létra található amelyen fölmászva folytathatjuk utunkat. A létrán felkapaszkodni nem könnyű, de aki mégsem vállalkozna rá annak van lehetősége kerülő utat tenni a szurdok tetején végig vezető a turista úton.

Az árok csak száraz időben járható biztonsággal, a patakon több helyen gázlók ill. fatörzsek vezetnek át.

A Holdvilág-árok rejtélye

Ősi temetkezési, kultikus helynek tartják, egyes feltevések szerint ezen a területen állt egykor Attila városa. Egy másik feltételezés szerint Árpád fejedelmet temették itt el. Ezek az elméletek mindmáig nem nyertek tudományos igazolást, de bizonyításukra már több kísérletet tettek, a területen régészeti feltárásokat folytattak.

A régészeti kutatások sorát Sashegyi Sándor kezdte, 1939-ben. A leletek között egy kehelytartó sírszobor töredéke, bikaáldozati és lócsontok, egy honfoglalás kori, fejedelmi férfi csontváza és egy kristály méregpohár voltak a legfontosabbak.

1960-ban újabb ásatások indultak, melyek során több újabb középkori leletet és három rovásírásos követ találtak, igazolva azt a feltevést, hogy a Holdvilág-árok helyén valaha középkori temetkezési hely állott. Az egyik sziklafalban egy alagút végén egy terem van, amely valóban sírhelyhez hasonlítható (Weislich-barlang). Nem zárható ki, hogy ez lett volna Árpád fejedelem beavató barlangja. A teljes bizonyossághoz szükséges újabb kutatásokat az 1960-as években nem tudták folytatni.

Ajánlott útvonal

Volt csikóváraljai turistaház előtti parkoló, megközelíthető a Pomáz-Dobogókő útról, a Csobánkai leágazástól 3-400 méterre jobbra ágazó kis, vékony aszfaltos úton még kb. 500 métert megyünk a parkolóig. (Tábla nem jelzi a leágazást!)

 

Letölthető GPX track
gpx-track

Info a gpx-track használatához:
Tájékozódás útközben – túra applikációk telefonra

Ajánlott bejegyzések